Wieloparametrowe systemy online

  • MPG-6099 Multi-parameter Analyzer

    Analizator wieloparametrowy MPG-6099

    Montowany na ścianie wieloparametrowy MPG-6099, opcjonalny czujnik parametrów rutynowego wykrywania jakości wody, w tym temperatura / PH / przewodność / rozpuszczony tlen / mętność / BZT / ChZT / azot amonowy / azotan / kolor / chlorek / głębokość itp., zapewniają funkcję jednoczesnego monitorowania . Wieloparametrowy sterownik MPG-6099 ma funkcję przechowywania danych, która może monitorować pola: wtórne zaopatrzenie w wodę, akwakulturę, monitorowanie jakości wody rzecznej i monitorowanie zrzutu wody w środowisku.

  • DCSG-2099 Multi-parameter Online Analyzer

    Wieloparametrowy analizator online DCSG-2099

    Wieloparametrowy analizator DCSG-2099 Online może jednocześnie mierzyć: przewodność, TDS, rezystywność, temperaturę, pH, ORP, alkaliczne, rozpuszczony tlen, zmętnienie, chlor, NH4, sinice, BZT, ChZT łącznie dziewięć parametrów. Kanały są niezależne, bez przełączania, bez wzajemnego zakłócania się.