Stężenie kwaśnych zasad

  • SJG-2083CS Online Acid Alkaline Concentration Meter

    SJG-2083CS Online miernik stężenia kwasu alkalicznego

    Całkowicie nowy, inteligentny przyrząd cyfrowy wyprodukowany online obejmuje pomiar przewodności i stężenia różnych roztworów chlorku sodu, kwasu solnego, kwasu azotowego, wodorotlenku sodu i rozcieńczonego/stężonego kwasu siarkowego. Przyrząd ten komunikuje się z czujnikiem przez RS485 (ModbusRTU), który charakteryzuje się szybką komunikacją i dokładnymi danymi. Kompletne funkcje, stabilna praca, łatwa obsługa, niskie zużycie energii, bezpieczeństwo i niezawodność to wyjątkowe zalety tego instrumentu.

    Miernik ten wykorzystuje pasującą cyfrową elektrodę do pomiaru stężenia kwasowo-zasadowego, która może być szeroko stosowana w wytwarzaniu energii cieplnej, przemyśle chemicznym, metodzie wymiany jonowej w celu wytworzenia stężenia wody o wysokiej czystości w roztworze regeneracyjnym lub służy do konfiguracji roztworu do trawienia rur kotłowych, do kontrolowania stężenia soli kwasowo-zasadowych w roztworze Ciągły monitoring.