Rozwiązania dotyczące ścieków medycznych

Ze względu na specyfikę przemysłową zarządzanie i kontrola konwencjonalnych zanieczyszczeń wpływających na jakość wody różni się nieco od konwencjonalnych źródeł zanieczyszczeń ścieków medycznych. Oprócz konwencjonalnego ChZT, azotu amonowego, fosforu ogólnego i azotu ogólnego, biorąc pod uwagę obecność mikroorganizmów i innych wirusów, ścieki wymagają dezynfekcji. Unikaj przedostawania się do sieci kanalizacyjnej, powodującego rozprzestrzenianie się kału. Jednocześnie obróbka osadu wymaga również dużej ilości dezynfekcji przed jego odprowadzeniem, co zapobiega przedostawaniu się mikroorganizmów, bakterii i innych wirusów do środowiska.

Hubei Cancer Hospital integruje profilaktykę, leczenie, rehabilitację, cayenne i nauczanie bezpośrednio pod komisją zdrowia prowincji Hubei. Od wybuchu epidemii system monitoringu online ścieków medycznych dostarczany przez BOQU zapewnia monitoring online ścieków w tym szpitalu. Główne wskaźniki monitorowania to ChZT, azot amonowy, pH, resztkowy chlor i przepływ.

Model nr Analizator
CODG-3000 Analizator ChZT online
NHNG-3010 Analizator azotu amoniakalnego online
pHG-2091X Analizator pH online
CL-2059A Analizator pozostałości chloru online
BQ-ULF-100W Ultradźwiękowy przepływomierz naścienny
Medical Waste Water Solutions
HUBEI Cancer Hospital
Hospital water treatment
Medical Waste Water online monitor