Czujnik jonów

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    Czujnik jonów online PF-2085

    Elektroda kompozytowa online PF-2085 z folią monokrystaliczną z chlorem, pierścieniowym płynnym interfejsem PTFE i stałym elektrolitem jest połączona z ciśnieniem, ochroną przed zanieczyszczeniami i innymi właściwościami. Szeroko stosowany w materiałach półprzewodnikowych, materiałach do pozyskiwania energii słonecznej, przemyśle metalurgicznym, galwanotechnice zawierającej fluor itp. Kontrola procesu oczyszczania ścieków przemysłowych, monitorowanie emisji.