Laboratoryjny i przenośny miernik tlenu rozpuszczonego